Ustervalli teenused katavad tööstusdisainilahenduse kogu õiguskaitsetsükli, sh nõustamine, otsingud, kaitsestrateegia, registreerimine ja kehtivuse pikendamised.  
  • Esindamine Eesti Patendiametis ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis EUIPO
  • Eesti ja Euroopa Liidu disainilahenduse registreerimistaotluste koostamine esitamine, ülemaailmselt eri riikides taotluste esitamine meie koostööparnterite kaudu 
  • Registreeritud disainlahenduste otsingud
  • Vaidlused, vaidlustused, esindamine tööstusomandi apellatsioonikomisjonis
  • Õigusrikkumismeetmed, hoiatuskirjad
  • Tollimeetmete taotlused
  • Litsentseerimisalane nõustamine, litsentsi- ja loovutuslepingute koostamine
  • Due diligence