Meie inimesed

Sirje Kahu, patendivolinik, Eesti Patendivolinike Koja liige, Koja aukohtu liige, European Patent Institute (epi, Euroopa Patendivolinike Seltsi) Nõukogu liige, epi Distsiplinaarkomitee liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli 1980. a. (keemia) ja Moskva Patendiinstituudi 1986. a. Töötanud Tartu Ülikooli patendiosakonnas ja Innovatsioonikeskuses 1980-2002, nõustanud T&A projekte intellektuaalomandi alal, õpetanud Tartu Ülikoolis  patendinduse aluseid  ja intellektuaalomandi aluste kursust ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriprogrammi raames.  Eesti patendivolinik alates 1992, Euroopa patendivolinik 2002, EL kaubamärgi- ja disainivolinik 2004.  
e-post: skahu@ustervall.ee

Arno Anijalg, patendivolinik, Eesti Patendivolinike Koja liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli (keemia) 1973 ja Moskva Patendiinstituudi 1976 Töötanud Tartu Ülikooli patendiosakonnas ja Innovatsioonikeskuses 1985-2002. Eesti patendivolinik 1992, Euroopa patendivolinik 2002, EL kaubamärgi- ja disainivolinik 2004.   
e-post: anijalg@ustervall.ee

Kadri Aua, kaubamärgivolinik, jurist. Eesti Patendivolinike Koja liige. Omandanud kõrghariduse õigusteaduse erialal Tartu Ülikoolis 1998.a. Töötanud 1999-2008 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas intellektuaalse omandi õppejõuna. Täiendanud end muu hulgas Stockholmis, Helsingis, Gröningenis, Alicantes. Esinenud intellektuaalse omandi alastel seminaridel ja koolitustel. Õpetanud Tartu Ülikoolis intellektuaalomandi aluste kursust ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriprogrammi raames. Eesti patendivolinik ja EL kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2018. a.
e-post: kaua@ustervall.ee