Ustervall 25

Ustervall asutati 24. jaanuaril 1994. Mis aeg siis oli? 1991 taastati Eesti iseseisvus, taasasutati Eesti Patendiamet. 1992 hakkas kehtima kaubamärgiseadus, 1994 patendiseadus. Paras aeg oma patendibüroo tegemiseks.

Firma nime otsisime sellist, mis viitaks ustavusele, usaldusele. Leidsime, et uster tähendab saarte murdes ustav. Kindluse mõttes lisasime -vall, sest kaitseme klienti ja tema loomingut. Kokku sai Ustervall.
Pärast selgus, et Narva ainuke patendibüroo asus Vestervalli tänavas, kus kunagi kulges läänepoolse linnamüüri kaitsevall - Westervall. Sobib!

Järgmine
Sven Začeki fotod Ustervalli veebis